Misafir Defteri

Hotelimiz hakkında yapılmış misafir yorumlarını aşağıda sunuyoruz.


Yeni Yorum Yaz

Yorumlarınız

 1. Çok sevgili çalýþanlar, yaklaþýk 15 gün otelinizde konakladým. Ýlgi, alaka, davranýþ ve hizmetinizden dolayý tüm çalýþanlarýnýzý kutluyorum. 2013 yýlýnda feshanede Hatay Günleri kapsamýnda yapýlacak etkinliklere tüm otel çalýþanlarýnýzý künefe, kebap yemeye bekliyoruz. tüm çalýþanlarý kutluyorum.
  Cahit Akþar- Hatay Ýmaj Medya 4/19/2012 3:00:00 AM
 2. 13 Nisan 2012 tarihinde otelinizde 1 gecelik konaklama gerçekleþtirdim, satýþ ve pazarlama sorumlusu olduðunu öðrendiðim, sevgili, ÖZGE hanýmýn ilgi ve alakasý çok pozitifti, kendisine tekrar çok ama çok teþekkür ediyorum, kendim de bir otelci olarak , konaklamalarda en önemli unsurun , misafire gösterilen ilgi ve alaka olduðununun bilincinde olarak,yaþadýðým küçük bir olumsuzluðu, sizin açýnýzdan pozitife dönüþtürebilmek amacý ile iletmek isterim, otel içerisinde ayaðým yaralandý, ve çok fazla rahatsýz oldum, bir yara bantý talebim oldu, hiç ama hiç kimse ilgilenmedi, bu beni çok ama çok rahatsýz etti ... Baþarýlarýnýzýn devamýný dilerim..umarým restaurant personelinin bakýþ açýsý deðiþir.
  GONCA COÞKUNFIRAT 4/16/2012 3:00:00 AM
 3. Sevgili Turquhouse ekibi, bizi sevgi dolu karþýlayýp, hassasiyet ile kabul ettiðiniz için size çok teþekkürlerimizi arzu ediyoruz. resepsiyon ve kahvaltýda servislerinize bir teþekkür borçluyuz. kalbi ve gönül rahatlýðý ile yüzümüzdeki tebessümler ile ayrýlýyoruz.
  Almanya Grubu 4/3/2012 3:00:00 AM
 4. Otel çok güzeldi.Manzara mükemmel ötesi burada çok sevdiðim 2 insanla birlikte olmak beni çok mutlu etti. tekrarýný en kýsa zamanda yine yapalým..
  Deva Grup 4/3/2012 3:00:00 AM
  1 2 3 4 5 6  

Yorum Gönder

Yukarı

(yorum bilgisinde yayınlanmayacaktır!)

Haberin Olsun